מחזור ה' הדסה נעורים

2015-2016

אבטה אדנה
אבטה אדנה
אביאל לוי
אביאל לוי
אביחי דהן
אביחי דהן
אלמוג אומרדקר
אלמוג אומרדקר
אקאלו אמרה
אקאלו אמרה
אקלה טדסה
אקלה טדסה
דורון כהן
דורון כהן
דמוזי דרס
דמוזי דרס
דניס גונטר
דניס גונטר
יוני אטנאו
יוני אטנאו
יונתן אלמו
יונתן אלמו
יצחק מקטה
יצחק מקטה
מתן גלפר
מתן גלפר
נתנאל אבבה
נתנאל אבבה
סימון ורובל
סימון ורובל
שי אדגו
שי אדגו
שי פחימה
שי פחימה
שלו בלאבן
שלו בלאבן
אברהם טגנייה
אברהם טגנייה
אופק מזרחי
אופק מזרחי
אילן אדרי
אילן אדרי
שטו טספו ז"ל
שטו טספו ז"ל
דוד קאסה
דוד קאסה
דור אלוש
דור אלוש
טשאגר אליאס
טשאגר אליאס
יאיר כהן
יאיר כהן
יהנאו טגניה
יהנאו טגניה
כרמל וילדר
כרמל וילדר
ליאור יעקב קוריאה
ליאור יעקב קוריאה
מאור אביטן
מאור אביטן
סלומון ברקולין
סלומון ברקולין
קיברט קאסה
קיברט קאסה
רועי ישראלי
רועי ישראלי
שלמה דהן
שלמה דהן
תום פרן
תום פרן