צוות מכינת "אחד משלנו" שלוחת הדסה נעורים מחזור י' 

בית ינאי

עמרי גוטמן

רכז שלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

עמרי  גוטמן.PNG

טל האנטר
מדריכה בשלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

נעמה ארד
מדריכה בשלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

נעמה ארד.PNG

דביר ינקוביל

מדריך בשלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

דביר ינקוביל.PNG

דורון כהן

מדריך בשלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

דורון כהן.PNG

קידום החינוך בישראל - אחד משלנו (ע.ר 580543817)

טלפון: 09-7674577  פקס: 09-7674588

מייל: info@one-of-us.org.il

כתובת: הדסה נעורים 4029800 (עבור מכינת אחד משלנו)

אחד משלנו