צוות מכינת "אחד משלנו" שלוחת הדסה נעורים מחזור ט' 

בית ינאי

עמרי גוטמן

רכז שלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

נעמה ארד
מדריכה בשלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

דורון כהן

מדריך בשלוחת הדסה נעורים בבית ינאי

דורון כהן.PNG

קידום החינוך בישראל - אחד משלנו (ע.ר 580543817)

טלפון: 09-7674577  פקס: 09-7674588

מייל: info@one-of-us.org.il

כתובת: הדסה נעורים 4029800 (עבור מכינת אחד משלנו)

אחד משלנו