ועדות המשנה של העמותה

ועדת כספים:

 

דני לוסטיגר

ניר קופמן

יו"ר ועדת הכספים ויו"ר משותף של הועד המנהל

ועדת בטיחות:

 

יו"ר ועדת בטיחות

ועדה פדגוגית:

 

קרלוס נגלר

רון פרייזלר

איתי כהן

יו"ר הועדה הפדגוגית

 
 
 

קידום החינוך בישראל - אחד משלנו (ע.ר 580543817)

טלפון: 09-7674577  פקס: 09-7674588

מייל: info@one-of-us.org.il

כתובת: הדסה נעורים 4029800 (עבור מכינת אחד משלנו)

אחד משלנו