מבנה המכינה

מכינת ניצוץ אחת משלנו
ע"ש הדס מלכא ז"ל באלוני יצחק
:מכינת אחד משלנו ע"ש פיני כהן ז"ל
שלוחת מאחד לשלנו
שלוחת הדסה נעורים בבית ינאי
שלוחת בית אסף
ע"ש אסף רמון ז"ל במצפה אילן