תקנון תרומות עמותת "קידום החינוך בישראל - אחד משלנו"