top of page

לתשלום לחצו על התמונה

חשוב!!!
1. דמי הרשמה לשנת תשפ"ה ישולמו רק אחרי שהמועמד.ת קיבל.ה הודעה המאשרת את קבלתו.תה למכינה לשנת תשפ"ה. 

2. דמי ההרשמה הינם דמי רצינות לכוונתך להרשם למכינה ואינם מוחזרים מכל סיבה שהיא.

bottom of page