top of page

חשיפה לחילות וליחידות השונות בצה"ל, הכנה מנטאלית ופיזית זאת באמצעות שיעורים במהלך השבוע ופעילויות מרוכזות. להלן הפירוט:
 

 • הכנה מנטאלית

  החניכים נחשפים למגוון שיעורים בנושא צה"ל לרבות:
  1. מערך "ההתמודדות המנטאלית של החייל בצה"ל".
  2. מערך "מבנה צה"ל".
  3. במהלך השנה נערכים סיורים בבסיסים ובאתרים צה"ליים, מפגשים עם לוחמים
      ומפקדים בצה"ל. לדוגמא - סיור מודרך במוזיאון האוסף, סיור מודרך בגבעת
      התחמושת, סיור בבסיסי צה"ל, סיור מודרך ברמת הגולן - בעקבות לוחמים.

  במחצית השנה כל חניך יכול לבצע העדפות מחודשות לשיבוץ בשירות הצבאי (מילוי מחודש של שאלון העדפות - המנילה) וזו לאחר פרק הזמן בהם הבין את המערך הצה"לי, הכיר בחוזקותיו ובחולשותיו האישיות. הבחירה נעשית בליווי אישי של אנשי הצוות המכינה על ידי שיחות אישיות שבהן מעצבים החונך והחניך מסגרת אשר יכולה להתאים לחניך.

   

 • הכנה פיזית

  1. תכנית כושר מאושרת על ידי גורם מקצועי מועברת במשך כל השנה
     (בין שלושה לארבע אימונים בשבוע).
  2. סדרות שטח מקצועיות כמו שבוע ניווטים ושבוע צה"ל.
  3. השתתפות בריצות ניווט.
  4. הכנה מקצועית לגיבושים.

טיולים ומסעות
תוכנית הכנה לצה"ל
תוכנית לימודית שבועית

לחצו על דוגמא של תוכנית לימודית שבועית >>

bottom of page