top of page
טיולים ומסעות
טיולים ומסעות
התפיסה החינוכית

חזון המכינה

צמצום פערים בחברה הישראלית על ידי חיזוק נוער מהפריפריה החברתית והגברת תחושת השייכות של נוער זה למדינת ישראל ולחברה הישראלית.

 

בוגר מכינת אחד משלנו

בוגר המכינה יהיה בעל זהות אישית מגובשת ותחושת שייכות למדינה. כמו כן, לבוגר תהיה תחושת מסוגלות גבוהה להצליח בשירות הצבאי ואחריו.

הבוגר יהיה בעל מוטיבציה לתרום למדינה ולחברה הישראלית ויתפוס את עצמו כבעל יכולות הנהגה.

 

עמודי התווך של התוכנית החינוכית:

 • פיתוח מיומנויות:
  החניך רוכש מיומנויות שיסייעו לו בשירות הצבאי, בחברה ובחיים בכלל.

 • פיתוח מודעות וצמיחה אישית:
  הבנת העצמי ומימוש האפשרויות הגלומות בכל אחד. החניך בוחן את עצמו, מגלה מהן חולשותיו ועוצמותיו ומוצא דרכים לבנות את הנקודות החזקות שלו ולהתגבר על חולשותיו.

 • פיתוח ידע:
  הלומד נחשף למושגים ולמודלים מעולם התוכן של מנהיגות, זהות, צבא, קבוצה...

 • גיבוש זהות:
  הלומד מגבש תפיסה רחבה אודות מה שעליו להיות כאדם בחברה, כמנהיג וכחייל.

 • פיתוח תחושת מסוגלות עצמית:
  מסוגלות עצמית היא מידת אמונתו של האדם בכוחו לבצע דברים בתחום מסוים ומוגדר.  כלומר, מדובר על פיתוח אמונה עצמית של הלומד ביכולתו להצליח, להיות חלק מחברה, להניע אנשים ועוד.

 • פיתוח עבודת צוות/ קבוצה:
  כמרכיב המסייע להתפתחות הפרט.

תוכנית לימודית - חינוכית
טיולים ומסעות
 • העצמה אישית התנסות בחוויות הצלחה, התמודדות עם קשיים, פתרון בעיות, פיתוח מודעות עצמית. שיעורי דרמה, קורס בפסיכולוגיה חיובית, סדרת שטח אתגרית בשיטת Wilderness Therapy.

 • אחריות אישיתהחניכים ילמדו לנהל את חיי היום-יום של המכינה כמודל קהילה עצמאית. יועברו שיעורים בנושא חברה וקהילה, אחריות, יוזמה ומנהיגות.

 • קורס בידיעת הארץהכרת הארץ במישור הגיאוגרפי והדמוגרפי תוך לימוד ההיסטוריה של מדינת ישראל.

 • זהות יהודית וישראלית עיצוב הזהות, חיזוק הקשר לעם, למדינה ולמורשת.

 • ארון הספרים היהודי חשיפה ולימוד של אוסף הספרים החשובים ביותר בתרבות היהודית.

 • תרבות ישראלית חשיפה לאירועי תרבות – הצגות תיאטרון, מופעים, פגישות
  עם אומנים.

 • שבועות מיוחדים גיבוש, ירושלים, דרום, צפון, חברה ישראלית, טיול מסכם.

bottom of page