top of page

התפיסה החינוכית במכינה דוגלת בהתנסות יומיומית מבוססת מציאות.

בבסיס התכנית החינוכית עומד הרעיון שהחניכים ייקחו אחריות על עצמם. לכן החניכים מנהלים את חייהם בצורה עצמאית. הם בונים חברה עצמאית, דמוקרטית, המנוהלת על ידם באמצעות כלים הנרכשים כחלק מהתכנית החינוכית – קביעת תקנון, שיחות קהילה, ועדות, קבלת החלטות ופתרון סכסוכים.

 

התנדבות בקהילה

כחלק מההבניה החברתית ומהתכנית החינוכית אנו רואים חשיבות רבה בתרומה לקהילה. חניכי המכינה מתנדבים באופן קבוע בקהילה בתוכה הם חיים ועל פי צרכי הקהילה. מלבד זאת,
ימי התנדבות מרוכזים מתבצעים לאורך כל השנה.

 

להלן חלק ממקומות ההתנדבות של חניכי מחזור ב' אשר בחרו בעצמם את מקומות
ההתנדבות שלהם:

  • בית הגלגלים בהרצליה.

  • בית הילדים בחדרה (גבעת אולגה).

  • אקי"ם.

  • בית אבות בנתניה.

  • לקט ישראל.

  • ועוד

חיי קהילה
טיולים ומסעות
bottom of page