ועדות המשנה של העמותה

ועדת כספים:

דני לוסטיגר

חברת ועד מנהל 

אורן  קנטי_edited.png

אורן קנטי

חבר ועד מנהל

ניר קופמן

יו"ר ועדת הכספים ויו"ר משותף של הועד המנהל

ועדת בטיחות:

איתי פריד.jpg

חבר ועד מנהל 

ארז  יוגב.JPG

יו"ר ועדת בטיחות
וחבר ועד מנהל 

ועדה פדגוגית:

יואב שרף

חבר ועד מנהל

קרלוס נגלר.JPG

קרלוס נגלר

אורית מופז.JPG

אורית מופז

חברת ועד מנהל

רון פרייזלר

איתי כהן

יו"ר הועדה הפדגוגית

וחבר ועד מנהל

Professional Growth

עינת ונטורה