top of page

ועדות המשנה של העמותה

ועדת כספים:

דני לוסטיגר

חברת ועד מנהל 

אורן  קנטי_edited.png

אורן קנטי

חבר ועד מנהל

ניר קופמן

יו"ר ועדת הכספים ויו"ר משותף של הועד המנהל

ועדת בטיחות:

איתי פריד.jpg

חבר ועד מנהל 

ארז  יוגב.JPG

יו"ר ועדת בטיחות
וחבר ועד מנהל 

ועדה פדגוגית:

יואב שרף.jpeg

יואב שרף

חבר ועד מנהל

קרלוס נגלר.JPG

קרלוס נגלר

אורית מופז.JPG

אורית מופז

חברת ועד מנהל

רון פרייזלר

איתי כהן

יו"ר הועדה הפדגוגית

וחבר ועד מנהל

Professional Growth

עינת ונטורה

ועדת כספים
ועדה פדגוגית
ועדת בטיחות
bottom of page