top of page

נשיאי הכבוד של העמותה

יוסי כהן
נשיא הכבוד של העמותה 

 מנהל ההשקעות של קרן סופטבנק בישראל וראש המוסד לשעבר.

יוסי כהן.jpg

מאיר דגן ז"ל
נשיא הכבוד הראשון של העמותה 

אלוף במיל' וראש המוסד לשעבר.

מאיר דגן .jpg
bottom of page