נשיאי הכבוד של העמותה

יוסי כהן
נשיא הכבוד של העמותה 

 מנהל ההשקעות של קרן סופטבנק בישראל וראש המוסד לשעבר.

יוסי כהן.jpg

מאיר דגן ז"ל
נשיא הכבוד הראשון של העמותה 

אלוף במיל' וראש המוסד לשעבר.

מאיר דגן .jpg