top of page

על המכינה

  • אישי – העצמה אישית, בניית ביטחון עצמי וחוסן נפשי, הגברת כושר התמדה, לקיחת אחריות ופיתוח יכולת הובלה ומנהיגות.

  • ערכי – הגברת ערכי היהדות והציונות, הכרת הארץ ואהבתה. הכרה החברה הישראלית, נתינה ומעורבות חברתית.

  • פיזי – אימוני כושר גופני וכושר קרבי. הכנה פיזית לקראת השירות בצה"ל.

במהלך התכנית נתמקד בשלושה ערוצים מרכזיים:
התנדבות בקהילה
הכנה לצה"ל
התוכנית החינוכית

כחלק מההבניה החברתית ומהתכנית החינוכית אנו רואים חשיבות רבה
בתרומה לקהילה.

 

רוצים לדעת עוד >>

חשיפה לחילות וליחידות השונות בצה"ל, הכנה מנטאלית ופיזית זאת באמצעות שיעורים במהלך השבוע ופעילויות מרוכזות.

 

רוצים לדעת עוד >>

כחלק מצמצום פערים בחברה הישראלית על ידי חיזוק נוער משכבות מוחלשות והגברת תחושת השייכות של נוער זה למדינת ישראל ולחברה הישראלית.

רוצים לדעת עוד >>

מטרות המכינה הן חיזוק הזהות היהודית, הערכית והציונית של החניכים ושיפור הדימוי עצמי שלהם תוך העצמה אישית והעלאת המוטיבציה של החניכים לשירות צבאי משמעותי. מרבית חניכי וחניכות המכינה מיום הקמתה הצליחו להתקבל לתפקידים משמעותיים בצה”ל ואף לרוב ליחידות קרביות ומובחרות וחלקם אף המשיכו למסלולי קצונה.

 

טיולים ומסעות
bottom of page