top of page

צוות מכינת ניצוץ "אחת משלנו" מחזור א' 2018-2019 

שיר ברזל טביב

רכזת מכינת ניצוץ "אחת משלנו" בגן שמואל

בת 26, גרה בבארותיים ונשואה לחיים. גדלה בקיבוץ נחשונים, למדה בבית ספר "בית חינוך ירקון" ועשתה שנת שירות במסגרת עמותת קדימה. שירתה בצבא כמדריכה בחיל השיריון ובעלת תואר ראשון בקידום נוער. בתום לימודיה הדריכה כשנתיים בשלוחת הדסה נעורים במחזורים: ה' וו'. אוהבת את הארץ ואת יושביה.

שיר ברזל טביב.PNG

יעל גורדון
מדריכה במכינת ניצוץ "אחת משלנו" בגן שמואל

בת 24. מהישוב נטף ליד ירושלים. למדה בבית ספר "רעות" בירושלים. אחרי התיכון עשתה שנת שירות במכינה הקדם צבאית "ערבה" במושב חצבה ולאחר מכן המשיכה לשנה ב' במכינת "עין פרת". שירתה בצבא כמפקדת וסמלת בחוות השומר ובסוף שירותה היתה מש"קית בגרעין צבר. בשנתיים האחרונות הדריכה במכינת "עין פרת".

יעל גורדון.PNG

נטע דורון

מדריכה במכינת ניצוץ "אחת משלנו" בגן שמואל

נטע דורון.PNG

יוני ברש

מדריך במכינת ניצוץ "אחת משלנו" בגן שמואל

יליד חיפה, בוגר בית הספר הריאלי. בוגר תנועת הצופים, שימש כמדריך 3 שנים. טרם השירות הצבאי עשה שנת שירות כמדריך טיולים בעמותת דרך לוטן. שירת כתומך לחימה ביחידה מובחרת. בשנה שעברה היה מדריך של מחזור ז' בשלוחת הדסה נעורים.

יוני ברש.PNG
bottom of page