top of page

 צוות שלוחת בית אסף "אחד משלנו" מחזור יג' 

מצפה אילן

ישראל אפרתי

מנהל שלוחת בית אסף "אחד משלנו" במצפה אילן

עסק במשך השנים בחינוך בפנימיות ובכפרי נוער וניהל בית ספר יסודי. בעל תואר שני במנהל מערכות חינוך ובוגר "אבני ראשה". מאמין שחינוך הוא הדרך להשפיע על עתיד מדינת ישראל. מנהל השלוחה זו השנה השניה.

ישראל אפרתי.jpg

אורי בלוקה
מדריך בשלוחת בית אסף "אחד משלנו" במצפה אילן

שירת כלוחם ומפקד בחטיבת גבעתי. עבד בתחום הביטחון. מאמין באדם. מוטו חינוכי - "כל אדם הוא גאון, אבל אם תשפוט דג לפי יכולתו לטפס על עץ, כל חייו הוא יסתובב במחשבה "הוא טיפש".

אורי דוד בלוקה מדריך שלוחת בית אסף.jpeg

בן גראד

מדריך בשלוחת בית אסף "אחד משלנו" במצפה אילן

בן 22. היה חניך במכינת נחשון. שירת בחיל הים בסטי"לים. אוהב מאוד לעשות ספורט, לשחק כדורגל. אוהב מאוד קולנוע, לקרוא ולכתוב. מנסה תמיד להיות בהתקדמות ולשאול את עצמו שאלות טובות.

בן גראד מדריך שלוחת בית אסף.jpeg

עופר שוורץ 

מדריכה בשלוחת בית אסף "אחד משלנו" במצפה אילן

שירתה כמפקדת במחוו״ה אלון ורס״פ קורס הו״ד. לפני שירותה הצבאי הייתה במכינת "חברותא" של מכון הרטמן. מאמינה בכבוד, ראיית הטוב, אהבת אדם ומסירות. משפט שמלווה אותי - ״הזמן שהקדשת לשושנתך, הוא שמקנה לה חשיבות כה רבה״ - הנסיך הקטן.

עופר שוורץ מדריכה שלוחת בית אסף.jpeg
bottom of page